Härliga Härjedalen
Som ordförande i Härjedalsportens Turistförening har Arne Ring ett viktigt uppdrag: att locka fler turister till kommunen genom marknadsföring och utveckling av inhemska sevärdheter, aktiviteter och attraktioner. Genom Svegs Turistbyrå vill han få människor att stanna till ett ögonblick i tätorten, men också slussa dem vidare ut på äventyr i det härliga Härjedalen.
Före detta kommunalrådet Arne Ring är pensionär sedan åtta år tillbaka, men har inte lagt karriären på hyllan. Idag arbetar han med förtroendeuppdrag genom Härjedalsportens Turistförening – en ekonomisk förening där styrelsen arbetar på ideell basis för att stärka och utveckla turismen i området.
– Målet är att turister ska ha Sveg som både del- och slutmål på sina semestrar. På vintern agerar vi i första hand genomfart till andra destinationer, säger Arne och förklarar att Härjedalsporten då framförallt servar kommunens övriga turistområden genom att tillhandahålla nyttig information till besökare på genomresa.
– Sommarmånaderna bjuder å sin sida på mer spontanitet där turisterna inte nödvändigtvis bestämt resmål ännu, menar han och förklarar att Sveg erbjuder en rad olika semesterupplevelser.

– Det händer mycket här även om Sveg ännu inte är en etablerad turistort. Härjedalen har väldigt fina idrottsanläggningar som det satsats miljardbelopp på. I synnerhet skidanläggningarna expanderar kraftigt, säger Arne och berättar också om det populära äventyrsbadet, en nystartad älgfarm, övningsbanor för skidskytte och en framstående verksamhet inom curling som placerat Sveg på idrottskartan.

I år har Svegs Turistbyrå spänt musklerna och Arne bedömer att besöksantalet har ökat med ungefär 80 procent sedan 2008.
- Vi har många framtidsvisioner varav större järnvägskapacitet är en. Flygplatsen kan idag ta emot relativt mycket chartertrafik men vi upplever att den inte utnyttjas tillräckligt mycket. Dessutom ser vi gärna att chartertågen återvänder, säger Arne.


Svegs Turistbyra

Bransch:
Turism

Telefon: 0680-10775
Fax: 0680-10776


Email:
info@herjedalsporten.se

Hemsida:
www.herjedalsporten.se

Adress:
Svegs Turistbyra
Ljusnegatan 1
84232 Sveg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN